Privacy

Privacyverklaring van EniLife

Omgang met uw persoonlijke gegevens op een vertrouwelijke, respectvolle en zorgvuldige wijze:

Bij je bezoek aan de website ‘www.enilife.be’ laat je persoonlijke gegevens en/of sporen achter. Deze gegevens zijn je voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en gegevens over je activiteit op de website.  Indien je contact opneemt via mail of telefoon, worden deze gegevens enkel gebruikt om je opnieuw te contacteren om je vragen te beantwoorden.

De gegevens kunnen pas na uitdrukkelijke toestemming van jou doorgestuurd worden naar andere personen buiten EniLife.

Je persoonlijke gegevens worden opgevraagd voor volgende zaken: • om de dienstverlening te kunnen uitvoeren • om contact met je op te nemen en dit contact te onderhouden • om je te informeren over essentiële zaken

Je gegevens worden niet verkocht aan derden en worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

De gegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang zoals de bedrijfsuitoefening: boekhouder (facturen met adresgegevens), websitehost WordPress voor opslag van gegevens en Google Analytics voor analyse van websitebezoekgegevens.

Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de GDPR wetgeving.

Bewaring van je persoonlijke gegevens:
 
Je persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig bewaard, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hiernaast is EniLife wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klantendossiers worden tien jaar bewaard, zodat we jou bij een her-aanmelding opnieuw efficiënt kunnen verder helpen.